Od počatia po pôrod,
čo všetko ovplyvňuje náš život

ONLINE Záznam z prednášky 

Počas prenatálneho vývoja sa nevyvíja len telo človeka, ale dieťa sa pripravuje  aj pre život v spoločnosti. Preto si preberá a vytvára množstvo "programov", takých vzorcov správania pre život.  Toto je základ ktorý rieši a pomáha meniť  technika  "prenatál". Skúsenosti z praxe však ukazujú ďaleko viac dôležitých informácii, ktoré  v sebe skrýva počatie, pôrod, ale aj prijatie dieťaťa tesne po narodení.   O tomto a inom budeme diskutovať na našom online stretnutí. 


Lektor : PhDr. Milada Ragasová

Cena : nečlen:  predtým 12€ teraz 10 € , člen AP : 5€ 

Program :

  • prenatálna technika,
  • informácie z praxe ,
  • informácie v orgánoch
  • prepojenie s rodom a milencami/kami
  • ako to dať do praxe terapeuta
  • rituál odpúšťania

ONLINE 

Prihlásiť /registrovať sa môžete e-mailom info@asociaciaporadcov.com, telefonicky na +421 905 520 365, alebo vyplnením registračného formulára.