PRIDAJTE SA K NÁM

Staňte sa súčasťou nášho tímu

RIADNE ČLENSTVO:

Riadnym členom AP sa môže stať plnoletá fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá:

  • absolvovala kurz, školenie v oblasti poradenstva ( popr. terapie, hypnóza a pod.) min. 120 hodín,
  • a má min. SŠ vzdelanie a vykonáva poradenskú prax v humánnej oblasti min. 3 roky,
  • alebo má VŠ vzdelanie a vykonáva poradenskú, terapeutickú alebo psychologickú prax,
  • súhlasí so Stanovami, s cieľom činnosti AP,
  • zaplatí členský príspevok na kalendárny rok.

ČLEN V PRÍPRAVKE:

Člen v prípravke sa môže stať plnoletá fyzická osoba, ktorá:

  • podporuje poradenskú činnosť,
  • vzdeláva a rozvíja sa v poradenskom smere,
  • súhlasí so Stanovami, s cieľom činnosti AP,
  • zaplatí členský príspevok na kalendárny rok.


ČESTNÝ ČLEN:

Čestným členom asociácie sa môže stať Významná osoba, ktorá má zásluhy v poradenstve, terapiách, alebo koučingu. Návrh na udelenie čestného člena môže predložiť Správnej rade každý riadny člen a čestné členstvo podlieha schváleniu.  

Členský poplatok za kalendárny rok: 30€

Registrácia do asociacie poradcov - staň sa členom:   

Prosím v prilohe odošlite doklady o vzdelaní a praxi