Spoločne pre profesionálne poradenstvo, ktoré POMÁHA.

ČO ROBÍME

Naše hlavné aktivity 

Profesionálne poradenstvo

Rozvíjame profesionálne poradenstvo prostredníctvom projektov, kurzov, prednášok, seminárov a rôznych workshopov

.

Kvalifikačné a akreditačné systémy

Strážime a zvyšujeme profesionalitu našich poradcov. Máme vypracovaný kvalifikačný a akreditačný systém.

Rozvoj a vzdelávania

Zabezpečujeme rozvoj lektorov v ďalšom odbornom vzdelávaní s cieľom podnecovať a podporovať ich profesionálny rast.

Odborná spolupráca

Ponúkame odborný rast a spoluprácu s profesionálmi s viac ako 10 ročnou praxou v terapeutickej a poradenskej oblasti. 

Aký je náš príbeh...

Veríme, že jedinečnosť a rôznorodosť oblastí pôsobenia našich členov sú založené na silnej vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli, vďaka ktorej dokážu svoje okolie nadchnúť pre zmenu. Spájame preto odborníkov z rôznych oblastí poradenstva, poradensko-terapeutickej činnosti a koučovania. Spoločne im pomáhame v ďalšom osobnom i odbornom rozvoji.

Naše Hodnoty

ODBORNOSŤ

Garantujú ju členovia s viac ako 10 ročnou odbornou praxou v terapeutickej a poradenskej oblasti. 

PROFESIONALITA

Strážime a zvyšujeme profesionalitu našich poradcov. Máme vypracovaný kvalifikačný a akreditačný systém.

ETICKÝ KÓDEX

Do zoznamu poradcov zapisujeme len overených poradcov, teraputov, koučov
s praxou alebo pod supervíziou.

VZDELÁVANIE

Minimálne 5x v roku garantujeme svojim členom odborné prednášky, workshopy a supervízie pre ich ďalší odborný rast. 

PREČÍTAJTE SI  

Naše blogy

Jana mladá pani, prišla do poradne riešiť vzťahový problém v manželstve. Podľa jej vyjadrenia dlhodobo nevedela pochopiť, prečo jej manžel nepomáha a je k nej citovo chladný, no na druhú stranu veľmi žiarli. Ona nikam nechodí, len do práce a venuje sa len ich dcére Majke. Rozložili sme konštelácie s figúrkami, najprv seba a potom jej terajšiu...

Počas písania bakalárskej práce o syndróme vyhorenia som sa často stretala so záujmom prečítať si viac na túto tému. V skrátenej verzii vám, záujemcom a záujemkyňam, ponúkam časť záveru práce v článku a samotnú bakalárku si môžete stiahnuť na linku uvedenom dole.