Spoločne pre profesionálne poradenstvo, ktoré POMÁHA.

ČO ROBÍME

Naše hlavné aktivity 

Profesionálne poradenstvo

Rozvíjame profesionálne poradenstvo prostredníctvom projektov, kurzov, prednášok, seminárov a rôznych workshopov

.

Kvalifikačné a akreditačné systémy

Strážime a zvyšujeme profesionalitu našich poradcov. Máme vypracovaný kvalifikačný a akreditačný systém.

Rozvoj a vzdelávania

Zabezpečujeme rozvoj lektorov v ďalšom odbornom vzdelávaní s cieľom podnecovať a podporovať ich profesionálny rast.

Odborná spolupráca

Ponúkame odborný rast a spoluprácu s profesionálmi s viac ako 10 ročnou praxou v terapeutickej a poradenskej oblasti. 

Aký je náš príbeh...

Veríme, že jedinečnosť a rôznorodosť oblastí pôsobenia našich členov sú založené na silnej vnútornej motivácii, neutíchajúcej zvedavosti a pevnej vôli, vďaka ktorej dokážu svoje okolie nadchnúť pre zmenu. Spájame preto odborníkov z rôznych oblastí poradenstva, poradensko-terapeutickej činnosti a koučovania. Spoločne im pomáhame v ďalšom osobnom i odbornom rozvoji.

Naše Hodnoty

ODBORNOSŤ

Garantujú ju členovia s viac ako 10 ročnou odbornou praxou v terapeutickej a poradenskej oblasti. 

PROFESIONALITA

Strážime a zvyšujeme profesionalitu našich poradcov. Máme vypracovaný kvalifikačný a akreditačný systém.

ETICKÝ KÓDEX

Do zoznamu poradcov zapisujeme len overených poradcov, teraputov, koučov
s praxou alebo pod supervíziou.

VZDELÁVANIE

Minimálne 5x v roku garantujeme svojim členom odborné prednášky, workshopy a supervízie pre ich ďalší odborný rast. 

PREČÍTAJTE SI  

Naše blogy

Hyperaktivita, alebo nepokojnosť, či nepozornosť, sa spája u mnohých s problémom detí. Myslíme si, že aj tam to končí, v detstve. Nie je to však tak. Nie je to však len hyperaktivita, problém s pozornosťou môže byť spôsobený aj hypoaktivitou. Týmito problémami môžu trpieť aj dospelí.