Spoločné prekonávanie problémov

05.09.2021

Už ste sa dostali do situácie, keď ste chceli riešiť konflikt a nešlo to? Mali ste pocit, že to myslíte dobre, ale na druhej strane sú vaše slová akoby prekrútene a inak pochopené?

Konflikt je situácia keď sme v rozpore s niečím, čo je realita a čo nové chceme. Môžeme mať konflikt sami so sebou, keď sa nevieme rozhodnúť medzi viacerými možnosťami, alebo pochybujeme o svojom rozhodnutí, či je správne. Konflikty však často vznikajú s inými ľuďmi. Priznajme si, tie s blízkymi nás trápia oveľa viac ako iné.

Možno by ste sa najradšej vyhli konfliktom, ale to nejde. Pokiaľ sa vyvíjate a žijete v spoločnosti, vždy príde nejaká zmena.

Do konfliktu sa dostávame, keď je snaha získať určité výhody, alebo cieľ. Čiže je vyvolaná túžba po zmene. Táto snaha je však nepochopená, alebo opačná. Riešenie konfliktov je častou témou v poradenstve. Konflikty vyvolávajú v tele stres a pri dlhodobom pôsobení spôsobujú mnohé zdravotné problémy. Časte konflikty vytvárajú psychické bloky, ktoré vám potom bránia byť spokojní vo vzťahoch. Nedoriešené konflikty z minulosti aj keď si povieme, že už ich nejdem riešiť a je to minulosť, sú na nevedomej úrovni ako otvorená rana. Len čo sa dostanete do podobnej situácie začnú opäť kvasiť...


Ako riešiť konflikty ?


Konflikt ako sme naznačili, na jednej strane ide o dosiahnutie nejakej výhody a cieľa. Na to aby ste niečo mohli dosiahnuť sa dostávate často do situácie, keď potrebujete pomoc aj ostatných, alebo ich oporu. Na druhej strane však aj ostatní majú vlastne potreby a túžby a majú vlastnú predstavu o zmene.

Snaha jedného vyvoláva zmenu aj u druhého.


Už ste sa dostali do situácie, keď ste chceli riešiť konflikt a nešlo to?

Mali ste pocit, že to myslíte dobre, ale na druhej strane sú vaše slová akoby prekrútene a inak pochopené?

Aby sme mohli dosiahnuť riešenie je nutné správne komunikovať. Komunikácia nie je len o tom, vedieť správne argumentovať svoju túžbu, ale aj počuť argumenty ostatných. Rovnako vedieť vyjednávať a nájsť kompromis.

Vyzerá to úplne jednoducho. Nájdeme nejaké spoločné riešenie, ale ... To "ale" sú osobnostné predpoklady, vlastnosti a momentálna situácia každého jedinca, ktoré výrazne ovplyvňujú ako ste schopní situáciu riešiť. Pri komunikácii používate verbálne a neverbálne prejavy. Za verbálnymi sa skrývajú slová, vety. Za neverbálnymi je, to ako sa tvárime, ako zvýšime hlas, kde dáme melódiu, ako kráčame, ako hýbeme rukami a podobne. Tieto informácie u druhého si možno vedome ani nevšimnete. Váš mozog ich všetky sníma, analyzuje a na základe toho vyhodnocuje situáciu a človek reaguje podľa už vopred prijatých programov a presvedčení.

Ak by všetky mozgy rovnakým spôsobom vyhodnotili vety, slova a celé prejavy, asi by sme si perfektne rozumeli.

Každý mozog však vyhodnocuje signály na základe vlastných zážitkov a vlastných skúsenosti, respektíve už celých súborov "programov" prebraných od rodičov a vytvorených v minulosti. Dokonca ani dvojičky nemajú úplne totožné, aj keď sú veľmi podobné. Tu sa však môžu do sporov prenášať krivdy z minulosti. Niektoré konflikty, programy a presvedčenia sú veľmi hlboko v našom nevedomí a v terapii je nutné pochopiť súvislosti.

Mozog informácie skresľuje, zovšeobecňuje a dopĺňa, aby sme boli v reakcii a konaní efektívnejší. Za každých okolností nás chce ochrániť pred hrozbou, sklamaním, ale niektoré programy sú z dávnej minulosti a už nesprávne. Takéto programy namiesto toho, aby ste problémy, konflikty vyriešili, zostávate v smútku, bolesti, nepochopení a skôr vás brzdia.


Pokiaľ sa často dostávate do konfliktov a nedorozumení, ktoré vedú k rozporom a hádkam, žiaľu, pravdepodobne máte negatívne presvedčenia a staré programy. Tieto negatívne presvedčenia pramenia z vašich minulých skúsenosti (tráum) a dajú sa zmeniť v terapii.

Niekedy je dobre si riešiť spory na nestrannom mieste a potrebujete navigáciu nestrannej osoby, napr. vzťahové poradenstvo, alebo mediácia.

Zdroj: www.milara.sk