Skupinová supervízia

26. 11. 2021 - 14:00 hod.

PREZENČNÁ FORMA

Prezenčná skupinová supervízia pre poradcov, terapeutov , ktorí pracujú individuálne, alebo na základe živnostenského oprávnenia. Vďaka supervízii dochádza k vzájomnej výmene skúsenosti, ale aj nájdeniu nových, lepších riešení, a k zvýšeniu profesionality. Supervízia bude robená formou balintovskej skupiny s využitím aj iných metód na lepšie pochopenie predloženej situácie.

Supervízor : Mgr. Zlatica Mokráňová a PhDr. Milada Ragasová

Cena : nečlen: 12 €, člen : zdarma

Miesto konania: Malacky


Prihlásiť /registrovať sa môžete e-mailom asociaciaapvo@gmail.com, telefonicky na +421 905 520 365, alebo vyplnením registračného formulára.