Skupinová supervízia

28. 06. 2022 - od  16:00 hod. do 18 hod. 

ONLINE 

Milí terapeuti, poradcovia, koučovia, lektori ,  určite máte bohaté skúsenosti vo svojej praxi, ale mnohí ste len na začiatku. Supervízia je skvelý pomocník v akejkoľvek etape a dokáže pomôcť uvedomiť a vidieť viac, pochopiť viac súvislosti. Vďaka skupine sa odovzávajú viaceré informácie a podnety.  Poďte sa opäť stretnúť , tentokrát v online svete- rýchle prekonanie vzdialenosti.  Supervízia je pri  mnohých výcvikoch nevyhnutná na získanie skúsenosti a zručnosti  k individuálnej práci. 

Skupinová supervízia pre poradcov, terapeutov, koučov, lektorov, zdravotných pracovníkov, mediátorov, ktorí pracujú individuálne, alebo na základe živnostenského oprávnenia. Vďaka supervízii dochádza k vzájomnej výmene skúsenosti, ale aj nájdeniu nových, lepších riešení, a k zvýšeniu profesionality. Supervízia bude robená formou balintovskej skupiny s využitím aj iných metód na lepšie pochopenie predloženej situácie.

Supervízor :  PhDr. Milada Ragasová

Cena : nečlen: 8 €, člen : zdarma

Miesto konania: SKYPE 


Prihlásiť /registrovať sa môžete telefonicky na +421 905 520 365, alebo vyplnením registračného formulára: