Rodinné konštelácie so zástupnými symbolmi (figúrky)

Na kurze pomocou figuriek, ale aj samotných účastnikov roznalyzujeme systémy v práci, rodine. Pomocou tejto techniky však je možné nie len nájsť koreň problému, ale ho aj riešiť, napr. zmenou postoja.
Nie len na telesnej stránke sa podpisuje rod v podobe dedičnosti a genetiky, ale aj na našom osude, správaní, na vzťahoch.
Naša myseľ si nesie informácie od predkov a často sa nevedome správame a riadime v živote podľa nich. Mnohokrát sú tieto rozhodovacie schopnosti nevedomé a pre nás skôr bariéra.

Príďte odhaliť to, čo sa stalo generácie dozadu. Poďte si uvedomiť čo unikalo vedomej pozornosti, ale ovplyvnilo váš výber príležitosti, osob, alebo správanie a rozhodovanie.
Postavte sa vo vašom rode tak, aby ste sa cítili prijatí a v bezpečí , aby prúdila správne energia.

Miesto : Malacky

Lektor : PhDr. Milada Ragasová

Cena : nečlen: 185 € , člen AP : 10% zľava

Klikni sem pre podrobnejšie informácie o kurze

Prihlásiť /registrovať sa môžete e-mailom asociaciaapvo@gmail.com, telefonicky na +421 905 520 365, alebo vyplnením registračného formulára.