Najbližšie roky z pohľadu numerológie 

29. 01. 2022 - 09:00 hod.

Prednáška o najbližších rokoch - čo nás čaká v rokoch 2022 a 2023 aj v kombinácii s jednotlivými osobnými vibráciami. Numerologicky, ale trocha inak sa pozrieme na najbližšie roky.  

Lektor : PhDr. Milada Ragasová

Cena : nečlen: 0€ , člen APzdarma

ONLINE Záznam 

OBJEDNÁVKA :