Ako zvládať stres a izoláciu nielen počas pandémie

05.09.2021

Hoci si to mnohí nepripúšťame, koronavírusová pandémia ovplyvnila aj naše psychické zdravie. V kombinácii s množstvom smutných štatistík a príspevkov na sociálnych sieťach, televíznych správ a tlačových konferencií a pri vyprázdnených regáloch dezinfekčných prípravkov a prvotnému nedostatku zdravotníckych pomôcok a rúšok sa niet čomu čudovať. Našťastie, pomaly nám už svitá na lepšie časy a je len a len otázkou našej disciplinovanosti, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať.

PhDr. Milady Ragasovej, terapeutky, koučky a lektorky, ktorá v BiznisWebe prevádzkuje svoj e-shop milara.sk sme sa spýtali, ako sa po psychickej stránke vyrovnať s izoláciou následkom koronavírusu, ako zmierniť stres, ako si poradiť so syndrómom vyhorenia, ale tiež, ako si zachovať zdravý rozum a pracovné nasadenie aj v prípade, že pracujeme z domu.

  1. Pani doktorka, na začiatku koronavírusovej krízy sa museli nielen e-shopári, ale aj prevádzkovatelia predajní či služieb zamyslieť nad tým, ako sa so situáciou vysporiadať. Ako ste sa s ňou popasovali Vy?

Ako prevádzkarka eshopu a služieb, ale aj zamestnávateľka, bolo nutné riešiť chýbajúcich zamestnancov, ale aj poslať zamestnancov do bezpečia, pracovať z domu. Z tohto dôvodu a ako prvé sme menili režim a pravidlá v práci. Okrem toho sme súrne zabezpečovali dezinfekčné prostriedky, aby sme mohli tovar, ktorý prichádzal a odchádzal, dezinfikovať. Rovnako bolo potrebné, viac ako za normálnych okolností, pravidelne dezinfikovať priestory. Zabezpečiť ochranné pomôcky rúška, rukavice, respirátor. Rúška som si najprv zabezpečila od priateľky, ktorá má krajčírsku dielňu. Nakoľko dopyt bol príliš veľký a ona nestíhala, začala som šiť rúška aj ja, ale len pre seba a svoju rodinu a rodičov. Avšak bolo obdobie, keď som postupne ušila aj pár rúšok pre ľudí žijúcich v okolí mojej prevádzky a pár priateľov. Neskôr som začala šiť aj rúška pre klientov e-shopu, ako darček, zároveň som chcela takto podporiť ochranu nás všetkých.

Manuálna práca sa často využíva ako spôsob psychoterapie. Preto som túto činnosť aj odporúčala všetkým šikovným, ktorých prepadla na začiatku úzkosť alebo panika.

Za bežných okolností ako formu psychohygieny vo voľnom čase využívam maľovanie obrazov. Tohto som sa úplne nepustila a zakomponovala som maľbu aj do výroby rúšok a postupne si vyrábam originálne rúška pre potešenie a aby to, čo máme na tvári, bolo veselšie 😊.

Ako terapeutka som si uvedomovala, že prechádzame rôznymi etapami vysporiadania sa so zmenou, ktorú nám pandémia priniesla. Rovnako aj členovia mojej rodiny a klienti, ktorých som vybavovala dočasne online. Vedela som, že najlepšie je situáciu prijať ako fakt a hľadať len riešenia a aj výhody danej situácie. Zaužívaný režim, o ktorý sme prišli - návštevy školy, pracovný režim, šport, návšteva blízkych a priateľov v súkromí a aj režim v práci bolo potrebné nahradiť novým režimom. Pre psychiku je to dôležité na vytvorenie akéhosi stavu bezpečia, vieme, čo nás v blízkej chvíli čaká.

2. Veľa ľuďom život v karanténe pripomína minulý režim, kedy sme nemohli slobodne vycestovať a pred obchodmi sa čakali fronty. Mnohí utužili svoje vzťahy, no ďalší sa v dôsledku domácej ponorky húfne rozvádzajú. Zaznamenali ste, odkedy vypukla pandémia, zvýšený dopyt po párovej terapii, alebo celkovo po Vašich službách?

Pandémia priniesla množstvo zmien aj v podobe obmedzení, ktoré niektorým generáciám môžu naozaj pripomínať minulé časy. Je pravda, že pandémia mnoho ľudí uzavrela doma. Toto naozaj prináša akési pocity, že si lezú na nervy a vzájomne prekážajú, tzv. ponorka.

V mnohých rodinách, ktoré už pred pandémiou mali problémy, sa tieto len vyhrotili. Zároveň sú aj rodiny, kde si uvedomili pominuteľnosť a dali dôležitosť iným hodnotám, čo práve naopak podporilo vzťah k lepšiemu. Rodiny, ktoré nemali možnosť tráviť spolu dostatok času, si prvé dni vyslovene užili vzájomnú prítomnosť a to mohlo podporiť súdržnosť v rodine. Dlhé týždne bez nových podnetov sú však už na ťarchu väčšine. Ľudia sa už potrebujú vrátiť do sociálneho života a ak neprídu zmeny, môže to opäť zhoršiť atmosféru vo vzťahoch.

V mojej praxi na začiatku pandémie som skôr mala klientov, ktorí boli čerstvo po rozchode a situácia ich úplne odizolovala od priateľov. Pocity strachu o budúcnosť a samota, chýbajúce aktivity a stretnutia boli pre nich ťažko zvládnuteľné. Zhoršila sa pandémiou schopnosť prijať situáciu z rozchodov. Ďalšia skupina klientov riešila stratu práce. Hlavne malí a začínajúci živnostníci, ktorí nemali ešte viac možnosti, ostali úplne bez príjmu. Mnohí nemajú nárok na podporu a ani dotácie, ktoré sociálny systém ponúka, preto sme hľadali rôzne riešenia. Teraz, keď pandémia a obmedzenia trvajú viac týždňov, začínajú ľudia riešiť vzťahové nedorozumenia. Vyhrocujú sa problémy, ktoré boli akoby zakopané pod koberec, ktoré si zvykli kompenzovať únikom z domu.

Témy, s ktorými sa klienti na mňa obracajú, sú nedorozumenia i medzi partnermi, ale vyhrocujú sa problémy medzi rodičmi a deťmi, hlavne teenagermi. Na rodičov je kladených viac požiadaviek. Pracujú z domu a je potrebné podať výkon ako zamestnanec, podnikateľ, ale zároveň aj poskytnúť služby učiteľa, rodiča a kuchára v jednej osobe. Toto zvýšilo vnútorný pocit tlaku u rodičov a strach, že to nezvládnu. Niektorí reagujú prílišnou disciplínou, iní sa práve naopak snažia bagatelizovať situáciu, ďalší prenášajú frustráciu v podobe obviňovania iných. Psychika ich tlačí nájsť vinníka, najprv je to niekto vyššie, ďaleko, ale postupne sa frustrácia vie preniesť na tých, čo sú "po ruke". Problém je aj vysvetliť situáciu vhodne deťom. Deti vnímajú, že sa niečo deje, z TV, rádia počujú rôzne informácie, ktoré potrebujú spracovať. Problém je, ak sa otvorene o situácii nerozpráva a rodičia neposkytnú istotu deťom. Čiže dopyt nie je len po párových terapiách, ale je to súbor viacerých okruhov a tém, ktoré sa vynorili.

3. Možnosť pracovať z domu je síce v tomto čase obrovská výhra, rovnako ako tolerantný šéf :), no aj tu hrozí okrem množstva rušivých elementov kombinovaných s výučbou školopovinných detí, resp. zabávaním škôlkarov, depresia či syndróm vyhorenia. Ako dokážeme ako laici rozoznať, že sme vyhoreli? Ako postupovať v takýchto prípadoch? Vieme si pomôcť sami alebo treba naozaj vyhľadať odbornú pomoc?

Depresia alebo syndróm vyhorenia súdiagnózy, ktoré stanovuje lekár. Tieto je nutné naozaj riešiť už s odbornou pomocou. Počas koronavírusu sa môže prejaviť aj jeden z týchto problémov, ale častejšie je to nepríjemná dočasná reakcia na novú situáciu, ktorú niektorí ťažšie znášajú. Môže sa objaviť nechuť, smútok, zlosť, nervozita. Rozdiel medzi stavom, ktorý dokáže človek zvládnuť sám a diagnózou, keď je nutný odborník, je v intenzite prežívania nepríjemných pocitov a neschopnosťou robiť ostatné úkony.

Depresia sa prejavuje skleslou náladou, neschopnosťou na nič reagovať s úsmevom a radosťou, pocit bezmocnosti, frustrácie, poruchy pamäte, spánku. Môžu sa objaviť aj fyzické bolesti hlavy, tráviace problémy, bolesť hrudníka, spojené s problémom dýchať a podobne. Ak tieto problémy pretrvávajú dva a viac týždňov, je nutné vyhľadať odbornú pomoc.

Syndróm vyhorenia začína nespokojnosťou so svojim postavením v práci, alebo nespokojnosťou oceňovania výkonu, človek prestáva mať radosť z toho, čo robí. Môže to byť aj doma. Začína to zväčša tak, že sa človek s veľkou radosťou a elánom snaží vykonať úlohy a povinnosti najlepšie, ako vie, často na úkor relaxu. Pokiaľ však neprídu očakávané odozvy, odmeny, prichádza nespokojnosť. Príliš veľa povinností, horšie medziľudské vzťahy, neprimerané pracovné miesto pre výkon práce, nedostatok času a priestoru na relax môžu byť zdrojom pre vznik syndrómu vyhorenia. Postupne sa tento stav môže prehlbovať až do depresie, apatie. Človek neprimerane reaguje emočne, všetko vidí negatívne, môže mať problém s príjmom potravy, prejavujú sa problémy so spánkom, pocit nedostatku času, únava, prehnaná sebakritika, fyzické ťažkosti. Pokiaľ sa u človeka prejavujú takéto symptómy dlhšie ako 2 týždne môže ísť o syndróm vyhorenia a je potrebné osloviť odborníka. Niekedy stačí pomocou vhodných terapií zvládnuť stav, niekedy je nutná aj liečba u psychiatra pomocou psychofarmatík.

Najlepšie je týmto problémom predísť. Vopred si stanoviť a rozdeliť úlohy, čas na prácu, na domáce povinnosti, učenie s deťmi, ale aj na relax. Tráviť čas aj s rodinou a spoločne sa venovať príjemným aktivitám, napr. v prírode.

4. V rámci home office je ideálne, ak máme vyhradený pracovný kútik a svoj kľud. Poraďte, ako naštartovať kreativitu a pracovať čo najefektívnejšie?

Určite, v rámci home office je nutné si vytvoriť pracovné miesto, kde sa môže človek plne sústrediť na prácu. Toto miesto by malo byť dostatočne veľké pre potreby výkonu práce, poprípade nerušené od ostatných členov rodiny. Problém je, keď je veľa povinnosti aj doma, poprípade nutná starostlivosť o deti, pracovník si nevie úplne pevne vyčleniť niekoľko hodín len na prácu. Neustále zasahovanie a odbiehanie znižuje výkon a sústredenie aj v pracovnej činnosti, ale aj v činnosti vo vzťahu k domácnosti. V praxi sa ukazuje, že partneri a deti často nevnímajú, že osoba je v nejakom čase "v práci", ale stále ho vnímajú ako doma a majú od neho určité očakávania. Toto môže byť zdrojom pre nedorozumenia a narastajúce napätie. Na druhu stranu sú zase osoby, ktoré keď sú doma, jednoducho sa nevedia sústrediť na pracovný výkon. Stále sú vyrušované podnetmi a úlohami, ktoré prináša domácnosť. Prechod medzi povinnosťami, domácimi a pracovnými, nie je úplne jasný a zväčša zmizne čas na relax. Ideálne je vytvoriť si pracovné miesto, možno aj miestnosť, pokiaľ sa dá. Kde sa človek naozaj môže "zavrieť" na niekoľko hodín a venovať sa práci. Tu je potrebné nastaviť si aj pracovný program, pokiaľ nie je daný "šéfom". Pracovný čas je potrebné zosúladiť s časom, ktorý je nevyhnutné venovať domácnosti, alebo členom rodiny. Všetkému dať presne stanovený priestor a takto sa vyhnúť tlaku a chaosu. Nezabúdať aj na čas na relax, čerstvý vzduch, pravidelné stravovanie a pohyb.

Naštartovať kreativitu je u každého individuálne. Niekedy pomôže pozrieť si iné zdroje, ktoré sa venujú podobnej práci ako oni. Niekomu pomáha dobrá hudba, ďalšiemu cvičenie, maľovanie. Na uvoľnenie mysle a naštartovanie kreativity sú dobré meditácie, relaxačné techniky, ale aj terapie. Pomocou špeciálnych prístupov je možné "upratať myseľ" a uvoľniť priestor na nové podnety, nápady. Tieto je dobré si zaznamenať a postupne zaradiť do časového harmonogramu, aby sa nestali len nápadmi, ktoré sa zas stratili v priestore a čase ... 😊. S kreativitou a zaradením noviniek do života a práce vie dobre pomôcť zas koučing.

5. Vo svojom webe milara.sk ponúkate okrem služieb ako hypnóza, numerológia, hirudoterapia, regresná terapia a pod. aj produkty, napr. rôzne výživové doplnky, čaje a vitamíny podporujúce imunitu, prípravky na chudnutie, detox, zdravé trávenie atď. Počas karantény máme ideálnu príležitosť nájsť si cestu sami k sebe, k svojmu ja, zdravšie žiť alebo konečne začať s cvičením. Koronavírus by sme v istom zmysle mohli považovať za síce krutú, ale veľmi intenzívnu lekciu, z ktorej by sme sa mali do budúcna poučiť. Ako to vnímate Vy?

Čas pre seba by sme mali mať aj za normálnych okolností. Koronavírus mnohým dal priestor na prehodnotenie vlastných postojov a hodnotového rebríčka. Každá pandémia v spoločnosti priniesla veľké zmeny. Tieto zmeny sa odrazia v medziľudských vzťahoch, krízová situácia odhalí skryté vlastnosti a správanie ľudí. Niekedy v dobrom, inokedy v horšom. Ďalej mnohým mení postoj k práci, k zamestnávateľovi, k zamestnancom, kolegom. V spoločnosti budú nutné zmeny v hospodárstve krajín, meniť sa bude ekonomika, nastali zmeny v školstve, sociálnom systéme, zdravotníctve a podobne.

Ale koronavírus priniesol mnohým aj nový voľný čas. Je ideálne, ak sa človek vráti k sebe, k svojmu ja. Uvedomí si, čo vlastne chce robiť, kým byť, pokiaľ v tom nemá jasno. Mnoho ľudí funguje v programoch z výchovy, vzorcov prebratých od predkov, zo systému a očakávaní okolia a ani nevedia, kam smerujú. Vtedy pomôže life koučing,terapie, poradenstvo. Ďalším dobrým využitím voľného času je starostlivosť o telo. Tu by som navrhla detoxikáciu telesnú (doplnky výživy, zmena stravy), emočnú (u terapeuta) a pohyb na vzduchu v prírode. Návrat k prírode vnímam tiež ako jeden zo skvelých zmien v spoločnosti. Les, rastliny, zem sú zdrojom energie, ktorá je pre človeka blahodarná, zvuky lesa a spev vtákov u väčšiny vyvolávajú príjemné pocity. Čerstvý vzduch a pohyb zabezpečí dostatočnú cirkuláciu a látkovú výmenu v tele, ale aj kyslík pre mozog.

6. Ako počas karantény vyzerá Váš pracovný deň a čo robíte Vy sama, aby ste si vyčistili hlavu a dobili baterky? Ktoré z produktov zo svojho e-shopu by ste odporúčali pre ľudí, ktorí:

a. sa cítia stále unavení,

b. začali s chudnutím, resp. sa vracajú sa k zdravej životospráve?

Počas karantény chodím do prevádzky a venujem sa predaju doplnkov cez eshop a poskytujem aj služby - terapie, koučing, poradenstvo najviac online. Momentálne niektoré služby je už možné poskytovať pri dodržiavaní hygienických predpisov a odstupu aj osobne. Hlavu si zvyknem vypnúť maľovaním obrazov, momentálne šitím a maľovaním rúšok, ale aj prechádzkami v lese , prácou v záhradke, cvičením na dvore, doma hrávame aj spoločenské hry, meditácie. Momentálne podporujem imunitný systém doplnkami výživy a postupne sme, aj spolu s členmi rodiny, využívali Vironal, Noc a deň, Liquid Gold, Triton, Vitamín C natural, L-lyzín. Okrem toho aj špeciálne doplnky individuálne pre každého z nás, ktoré užívame aj bežne. Je potrebné dbať aj na správnu životosprávu s dostatkom vlákniny, prísunom živín, zeleniny, ovocia.

Proti únave odporúčam ako rýchlu pomoc Gvaranal, ktorý nájdete v našom e-shope milara.sk. Je potrebné si uvedomiť zdroj únavy. Ak je psychického charakteru pomáha kombinácia terapie a doplnkov výživy. Pokiaľ je to únava spôsobená zníženou schopnosťou vstrebávania živín alebo tráviacim problémom, je nutné pravidelne dopĺňať vo zvýšenej forme vitamíny, minerály, probiotiká, enzýmy, ktorých máme viac v ponuke a rada odporučím každému zvlášť podľa jeho potreby. Jeden z výborných a kvalitných doplnkov je aj už spomínaný Noc a deň nastavený na doplnenie komplexu živín pre celý deň. V ponuke máme balíček produktov, ktoré sú najideálnejšie na únavu pri strese alebo spôsobenú tetániou.

Pri chudnutí a zdravej životospráve je ideálne najprv očistiť telo a pripraviť ho na príjem toho "správneho". Začala by som Chlorofylom a Yuccou, doplnkami, ktoré podporia očistu buniek, ciev a tráviaceho systému. V prípade zdravej životosprávy zmeniť jedálniček a už len priebežne dopĺňať živiny podľa potreby. V prípade chudnutia zamerať sa na životosprávu, pohyb, rovnako doplnky na živiny, vitamíny a minerály. Je možné kombinovať doplnky výživy vhodné na podporu napr. štítnej žľazy, ktorá môže byť príčinou priberania alebo doplnky na lepšie trávenie, spaľovanie tukov. Každý prípad je nutné konzultovať individuálne, ale v eshope máme niekoľko produktov v ponuke. Za problémom s chudnutím sa často skrývajú aj psychické problémy, vtedy navrhujem aj terapie.

Veríme, že čoskoro sa opäť vrátime do zabehaných koľají, no dovtedy vám prajeme veľa zdravia, pevné nervy, #spoutozvladneme, ale musíme byť ohľaduplní, trpezliví a tolerantní.

Opatrujte sa, priatelia :)

Jana Kvasnicová www.biznisweb.sk - rozhovor s PhDr. Miladou Ragasovou 

z 27.4.2020