Rodinné konštelácie - figúrkami 

05.09.2021

Jana mladá pani, prišla do poradne riešiť vzťahový problém v manželstve. Podľa jej vyjadrenia dlhodobo nevedela pochopiť, prečo jej manžel nepomáha a je k nej citovo chladný, no na druhú stranu veľmi žiarli. Ona nikam nechodí, len do práce a venuje sa len ich dcére Majke. Rozložili sme konštelácie s figúrkami, najprv seba a potom jej terajšiu rodinu manžela, dcéru. Položila ich tak, ....

že vedľa seba postavila dcéru a manžela dala pred seba. Potom som ju poprosila, aby mi rozostavila svoju biologickú rodinu. Vybrala ďalšie figúrky, najprv seba a vedľa seba dala mamu a pred mamu dala otca. Pýtam sa jej, čo sa tam medzi nimi dialo a ona mi vysvetlila, že mama sa rozviedla s otcom. Ona ostala pri mame, ale neskôr si našla nového manžela a s ním mala ešte deti. Ona ako najstaršia dcéra musela pomáhať. Preto som ju poprosila aby postavila aj ďalších členov rodiny. K svojmu otcovi postavila druhého maminho manžela a vedľa ďalších súrodencov. Avšak najdôležitejši moment bol opakovanie pozícii. Ona podvedome, akoby nerátala vo vzťahu so svojim manželom a vypľňala myšlienky a voľný čas starostliovsťou o ich dcéru a nie s partnerom. Správala sa rovnako ako jej mama v čase, keď sa rozviedla s jej otcom. Vtedy si svoju dcéru, moju klientu postavila matka do role partnerky. Výsledok bolo pochopenie, že nevie mať partnera, kým je partnerkou mame, alebo dcére. Preto sme začali pracovať na zmenách roly vo vzťahoch. Rovnako sme išli ešte hlbšie v rodovej línii k podstate takého prúdenia energie v rode. Všetko čo sa deje v systémoch, bolo kedysi veľmi dôležité na prežitie, alebo ochranu rodu.

Každý kolektív je súbor systémov, vzťahov, roly, cez ktoré prúdia energie. Ľudia vchádzajú do rôznych roly, ktoré prinášajú úlohy, očakávania, ale aj potrebu konať a nejakým spôsobom sa správať. Role a vzťahy nám dávajú určité statusy, postavenie v spoločenskom systéme. Každý človek však tieto roly, aj keď všeobecne sa zdajú jasne definované napĺňa po svojom. Dalo by sa povedať, že záleži od charakteru, návykov, výchovy. Tieto vznikajú v rodine, v prvej skupine, do ktorej je človek počaty a následne sa rodí. Niektoré programy návykov, postojov sa prenášaju z generácie na generáciu a ovplyvňujú akekoľvek naše ďalsie vstupovanie do kolektívov. Prejavujú sa v škole, v práci, na dovolenke ...

Systémové, rodinné konštelácie, alebo vzťahové konštelácie je terapia, ktorá nám pomáha riešiť postavenie v určitých situáciách. Pomocou figuriek si klient rozostaví celú rodovú, či firemnú, alebo inú pozíciu a postupne odhaľuje príčinu vzniku jeho problému. Takýmto spôsobom sa môžeme zbaviť nesprávnych pohľadov, návykov, modelov správania, alebo pochopiť konanie našich blízkych. Tiež zmeniť svoj postoj vo výchove vlastných detí, alebo zbaviť sa rodinnej záťaže a chorôb prenášaných v rode. Počas terapie si klient uvedomuje postoje ktoré v podstate len prebral od svojich predkov a ma možnosť uvedomiť a prijať sám seba. Táto metóda rodinné systemové konštelácie v podstate usporiada systémy vo vzťahoch a pomáha nám zmeniť kvalitu k lepším a vyváženejším systémom. Pomocou nej objavíme, ale aj uvoľníme skryté väzby, ktoré nás zväzovali a uvoľníme novú energiu do budúcnosti. Je možné ju efektívne využívať v kolektíve pri plnení pracovných úloh, pri firemnom koučingu. Konštelácie pomocou figuriek je možné robiť aj individuálne, pri terapii, koučingu, alebo poradenstve a nepotrebuje k tomu ďalšie osoby.

Rodinnými konšteláciami môžeme riešiť aj tieto okruhy:

- vzťahy v rodine
- postavenie a prijatie v rodinnom systéme
- osobnostné problémy a modely správania
- kariéra, financie
- pracovné a firemné vzťahy
- životné a osobné ciele

Partnerské terapie - (vzťahové poradenstvo ) je rozobratie vzťahu kompletne - možnosť sa objednať individuálne - jeden z partnerov alebo aj spoločne 

Zdroj: www.milara.sk