Autopatia – Informačná terapia

13.02.2024

Autopatia je cesta ku zdraviu, metóda celkového pozitívneho ovplyvňovania ľudského organizmu vyrastajúca na základoch klasickej homeopatie, jednej z najrozšírenejších metód alternatívnej medicín

V homeopatii sa hľadá taký prípravok (najmä z ríše rastlín, minerálov alebo zvierat), ktorý je čo najviac naladený na konkrétneho človeka. Čím je mu viac podobný, tým účinnejšie pomáha rozladené procesy v organizme harmonizovať. Vzhľadom na našu rozmanitosť a množstvo potenciálnych preparátov, môže byť výber najvhodnejšieho prípravku dlhodobejšia záležitosť.

Autopatia je ďalším vývojovým krokom klasickej homeopatie. Jej autorom je uznávaný český homeopat Mgr. Jiří Čehovský.

Autopatia poskytuje preparát, ktorý je s nami rezonančne zhodný. Nosíme ho v sebe len potrebuje istú formu, aby nám mohol účinne pomáhať. Touto substanciou je naša vlastná slina, dych alebo prána, ktorá má o našom momentálnom stave nerovnováhy úplnú informáciu, vrátane potenciálu nášho uzdravenia. Po mnohonásobnom homeopatickom riedení vodou (potenciovaní), je schopná vyladiť náš organizmus do rovnováhy, čo sa prejaví v postupnom zlepšovaní nielen akútnych, ale aj chronických problémov.

Pri vytváraní autopatického preparátu odoberieme slinu alebo dych do špeciálnej autopatickej nádobky, v ktorej je čistá voda. Odobratú slinu alebo dych riedime (potenciujeme) homeopatickým spôsobom do tej miery, že po nariedení v nádobke nezostane žiadna fyzická časť z pôvodne vnesenej sliny alebo dychu. Vo vode zostáva už iba informácia zbavená materiálnej podoby. Kontinuálnym riedením (potenciovaním) sa mení aj jej frekvenčná alebo vibračná štruktúra.

Pri používaní autopatie je potrebné nájsť správne riedenie (potenciovanie), čiže frekvenčné naladenie, ktoré na základe rezonancie rozvibruje aktuálne rozladenú vitálnu silu chorého človeka späť do zdravých informácii, ktoré potom začnú utvárať harmonické zdravé telo a myseľ. Nášmu organizmu sa odovzdá informácia o tom, čo je v tele nedokonalé, čo je v disharmónii, čo je potrebné konkrétne napraviť a uzdraviť.

Autopatia vníma človeka ako celok, kde telesné prejavy bolesti alebo choroby sú priamo prepojené s psychikou. Pôsobí na súbor problémov, nie na jednu konkrétnu vec, ktorá sa navonok prejavuje ako najvýraznejšia. Navodzuje proces postupných, nie náhlych zmien, ktoré sú výsledkom pôsobenia na príčiny disharmónie v organizme. Dáva nám priestor uvedomiť si určité postoje, ktoré k nerovnováhe viedli a možnosť pracovať na ich zmenách, čo nám v konečnom dôsledku prinesie vnútorný pokoj.

Príbeh z mojej poradne

Prišiel za mnou 56 ročný muž.

Trápila ho dna, ktorá sa prvý raz prejavila záchvatom pred dvoma rokmi, ekzém v podobe červených fľakov po okraji vlasovej časti na pokožke hlavy, pukanie v kolenách, tuková hrčka na čele a fľaky, ktoré sa mu po holení objavovali na líci, pri uchu a okolo úst. Na problém s ekzémom vystriedal niekoľko druhov mastí, ktoré mu predpísala kožná lekárka, avšak bez úspechu. Na dnu bral tabletky, každý druhý deň jednu.

Klientovi som odporučil, aby si v autopatickej nádobke urobil preparát z varenej sliny a dychu potenciovaný 4 litrami vody a podávaný každý druhý deň po dobu 14 dní. Potom mal zvýšiť potenciu na 6 litrov. Po mesiaci ma navštívil. Prejavy dny v kĺboch na rukách a nohách sa zmiernili, opuchy boli slabšie. Ekzém sa zhoršil, pokožka hlavy sa zapálila a vytvorili sa na nej pupienky.

Pukanie v kolenách naďalej pretrvávalo a pridal sa pocit brnenia prstov na nohe. Hrčka podkožného tuku zmäkla a zmenšila sa. Po holení sa mu na tvári tvorilo menej fľakov. Posledné tri dni trpel výtokom z nosa.

Vravel, že sa cíti kľudnejší.

Výtok z nosa bol výsledkom čistenia organizmu, zhoršenie ekzému na pokožke hlavy bol taktiež prirodzený prejav reakcie tela, reverzný symptóm, po ktorom by malo prísť k zlepšeniu.

Klientovi som odporučil pokračovať v preparáte z varenej sliny a dychu potenciovanom 6 litrami vody, podávanom každý druhý deň po dobu 14 dní. Potom potenciu zvýšiť na 8 litrov a pokračovať v autopatii každý tretí deň.

Naše ďalšie stretnutie prebehlo o dva mesiace. U klienta bolo badateľné zlepšenie všetkých symptómov. Na ľavej ruke nastalo čistenie kĺbov, čo sa prejavilo v počiatočnom štádiu opuchom. Ekzém na pokožke hlavy sa zlepšil, ale ešte nezmizol, kolená mu pukali oveľa menej, ale po podaní preparátu cítil v nich na druhý deň slabosť. Tuková hrčka sa opäť zmenšila a fľaky po holení sa zlepšili o dva stupne.

Zlepšila sa aj klientova vitalita. Odporučil som zostať na rovnakej potencii a dávkovaní (varená slina a dych potenciovaná 8 litrami vody podávaná každý tretí deň), nakoľko dochádzalo k postupnému zlepšeniu.

Po troch mesiacoch klient nemal takmer žiadne prejavy dny, iba v kĺboch prstov ľavej nohy pociťoval impulzy. Na rukách opuch kĺbov ubúdal. Ekzém na pokožke hlavy zmizol. Neskôr sa tam síce objavil červený fliačik a potom aj jeden na nose, ale stratili sa aj tie. V kolenách už nepociťoval slabosť a aj problém s pukaním bol preč.

Rovnako zmizli aj fľaky na tvári. Klientovi sa zlepšila psychika, bol pokojnejší, vyrovnanejší, prestal sa vnútorne rozčuľovať.

Mal lepšiu vitalitu, vravel, že cíti, že by mohol aj utekať.

Vzhľadom na zlepšenie stavu pri ekzéme sme prešli iba na varený dych a zvýšili sme potenciu na 10 litrov s podávaním raz za tri dni. Na stretnutí po piatich mesiacoch klient uviedol, že po podaní autopatického preparátu sa objavil zápal palca na pravej nohe a opuch, ktorý potom sčervenal, ale oproti tomu, ako to bývalo, to bolo znesiteľné. Dna sa neskôr prejavovala už iba chvíľkovo v členku na pravej nohe a v hánkach a prstoch na rukách. Na pokožke hlavy sa mu urobili malé ložiská, ktoré sa ale čistili. Na tvári, v oblasti kotliet, sa mu objavilo na oboch stranách začervenanie. V kolenách cítil pukanie iba párkrát, keď bol na lyžovačke. Vitalitu mal dobrú.

Odporučil som pokračovať ďalších 14 dní s vareným dychom a potenciou 10 litrov s podávaním každý tretí deň a potom zvýšiť potenciu na 12 litrov a podávať preparát už iba raz týždenne. Navrhol som aj postupné vysadzovanie liekov na dnu a prechod na normálnu stravu.

Po siedmich mesiacoch klient uviedol, že vysadil tabletky a po normálnej konzumácii jedla a dokonca aj po vypití piva s dnou nemá problém. Ekzém už tiež nemal, pokožka hlavy bola čistá, a tak isto aj tvár a okolie úst. Po podaní preparátu z vareného dychu s potenciou 12 litrov však cítil opäť slabosť v kolenách, ale stav sa upravil. Mal dobrú vitalitu a pocit, že má silu ako býk.

Odporučil som zostať na rovnakej potencii ako naposledy. Keď sme sa stretli po desiatich mesiacoch klient sa cítil dobre, dna ho už netrápila, ani problém s ekzémom a kolenami. Spomenul, že pred dvoma týždňami síce ešte niečo cítil v prstoch na nohách, ale trvalo to iba dve minúty. Na tvári sa mu objavil fľak, ktorý ale potom zasa zmizol. Bol na tom dobre psychicky aj fyzicky.

Klientovi som odporučil pokračovať vo varenom dychu raz týždenne s potenciou 14 litrov do ukončenia platnosti autopatickej nádobky. Terapia bola ukončená. Tu je potrebné si uvedomiť, že okrem symptómov, ktoré klienta trápili, prišlo aj k jeho psychickej harmónii a dokázal si usporiadať i vzťah so svojím okolím nakoľko to malo aj spoločenský efekt.


Obr. 1: Stav klienta na prvom stretnutí.    Obr. 2: Stav klienta po ukončení terapie 

Ing. Vladimír Galba 
www.raterapia.sk