Ako efektívne podnikať - kompetencie pre podnikanie v poradenstve, koučingu a terapiách

31.12.2021

Rozhodujete sa podnikať v oblasti koučingu, alebo poradenstva? Ak áno , tak ste tu správne.


Podnikať môžete viacerými formami v zmysle platných ustanovení. Je možné sa rozhodnúť medzi samostatne zárobkovo činnou osobnosťou (SZČO), spoločnosťou s ručením obmedzeným (SRO), verejno-obchodná spoločnosť. Sú ešte možnosti : akciová spoločnosť, alebo združenie. Pri podnikaní v službách poradcov, koučov je zaužívané podnikanie formou SZČO, alebo SRO. Rozdiely sú pri samotnom začatí, ale aj v účtovaní a ručení. Pokiaľ sa rozhodnete podnikať ako SZČO stačí skočiť na živnostenské oddelenie Okresného úradu v mieste , kde chcete mať miesto podnikanie ( väčšinou bydlisko). Ohlásiť živnosť v oblasti : "činnosť ekonomických, podnikateľských a organizačných poradcov". Do tejto oblasti sú zaradené trénerské, koučovacie a poradenské služby v oblasti zdravého životného štýlu a rozvoja osobnosti a iné... Viac informácii k voľným poradenským činnostiam nájdete na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Po ohlásení živnosti môžete začať podnikať v podstate okamžite, ak si neohlásite začatie neskôr. Vašou povinnosťou je viesť jednoduché účtovníctvo, alebo evidenciu príjmov a môžete platiť dane po odrátaní tzv. paušálnych výdajov. Prvý rok si platíte odvody na zdravotné poistenie. Odvody do sociálnej poisťovne si platí SZČO ak prekročí príjem nad "odpočítateľnú položku". Zistíte to po prvom daňovom priznaní. Viac info nájdete na stránkach podnikajte.sk

V prípade, že ste boli nezamestnaní viac ako tri mesiace, môžete požiadať úrad práce o dotáciu na začatie podnikania. V tom prípade pred tým je nutné si vyhotoviť podnikateľský plán a urobiť skúšky podľa pokynov úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 

Pri podnikaní SZČO, živnostník rúči celým svojim majetkom . Inak je to pri SRO, tam ručia spoločníci do výšky imania spoločnosti. Konateľ a ani spoločník neručia svojim majetkom za prípadné dlhy spoločnosti. V prípade podnikania v oblasti poradenstva,  alebo koučingu je zväčša jediný spoločník a aj konateľ, hovorí sa vtedy o jednoosobovej SROčke. Predtým ako budete môcť vykonávať podnikateľskú činnosť je nutné založiť SRO a zapísať ju do obchodného registra. Ako založiť sro sa dočítate v článku sroonline.  Potom môžete ohlásiť živnosť aj na oddelení živnostenského podnikania Okresného úradu. Ako konateľ a spoločník sa môžete, ale nemusíte zamestnať ako zamestnanec vo vlastnej sro a podľa výšky platu si platíte odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.  Ako spoločník máte právo na výplatu dividend z sročky. Aj z dividend je nutné platiť odvody do poisťovní. 


Ako na to

Je dôležité stanoviť si cieľovú skupinu, čiže komu je určená služba , podnikanie. Aké procesy a nástroje potrebujete aby ste vedeli službu , alebo produkt poskytnúť. V tejto fáze je dôležité si uvedomiť vlastnú individualitu, ale aj individualitu klienta - cieľovej skupiny. Je potrebné aby spolupráca medzi vami a spotrebiteľom bola jasná a čo najlepšia. Mali by ste vedieť reagovať na dopyt ale aj pripomienky klienta a zlepšovať ponúkaný produkt. Celý proces je nutné evidovať. Ak chcete pružne a správne reagovať na zmeny a výsledky, je potrebné vidieť realizáciu a na základe toho zas plánovať.

Cieľová skupina

Sú soby, ktoré majú nejakú potrebu, alebo charakterovú črtu a sú pre nich žiadane vaše služby, alebo produkt.


Cieľová skupina v oblasti poradenstva, alebo koučingu môže byť napr. "chcem ponúkať svoje poradenstvo ženám , ktoré prechádzajú rozvodom", vtedy sú cieľovou skupinou ženy, ktoré sa rozvádzajú. Treba si dať otázku čo mu ponúkam : napr. vzťahové poradenstvo, mediáciu počas rozvodu, alebo riešenie výživného a starostlivosti maloletých, poprípade poradenstvo a terapie na riešenie súvisiacich problémov. Aké nástroje je nutné k tomu aby to mohol poskytnúť ? Napr. výcvik mediátora, kurz vzťahového poradcu, alebo iné súvisiace školenie a rekvalifikácia. 

Ako osloviť cieľovú skupinu

Keď už sme si ujasnili cieľovú skupinu a aj ponúkane služby ci produkty môžeme to dať svetu vedieť. Na to je nástroj marketing, reklama. Dnes je jednoduché ziskať klienta pomocou internetu. Zriadite si webovú stránku, facebookovú skupinu, instagram a pod. a môžete reklamovať. Postupne získavate klientov , ale je nutne stále vnímať a reagovať na zmeny u klientov. Ako zriadiť webovú stránku nájdete v článku na wp.  Zároveň najlepšia reklama v službách je osobná skúsenosť- referencia klienta klientovi. Ak máte vlastnú webovú stránku je fajn keď je priestor na referencie klienta , takto dostanete aj priestor na sebareflexiu.

Sebareflexia pri službách v poradenstve je v supervízii - je to forma zlepšiť svoje služby a stále sa rozvíjať . Viac o supervízii v poradenstve tu.  A pri práci s klientom nezabúdať na pravidelný koučing a supervíziu, rozvoj samých seba. Je to taký reštart a aktualizácia a samých seba ako nástroja vášho podnikania. 

Plánovanie


Plánovanie je nutné nie len pre veľké podniky. Potreba plánovať je aj u živnostníka, alebo malej sro. Vďaka plánovaniu je možné pracovať na vlastnom rozvoji, viete kam smerujete a čo je nutné urobiť. Plánujete koľko klientov ste schopný zvládnuť, ideálne je vypracovať plán na najbližšie obdobie max jeden mesiac a zamerať sa na plánovanie dennodennej práce. Výborné je jasne zadefinovanie každého dňa a čas výkonu. Na jednej strane plánujte, ale buďte pružný. Ak niečo potrebuje v ten deň viac času, tak sa tomu venujem viac a postupne napĺňať úlohy, ktoré ste si naplánoval . Pri podnikaní ste šéf, výkonný pracovník v jednej osobe. Mali by vám byť jasné priority potrebnosti a čomu máte dať prednosť aby ste sa dostali do svojho cieľa v podnikaní.

Dôležité body pri plánovaní:

Definovať si čas :

 • Práca
 • Rodina
 • Šport
 • Oddych
 • Spánok
 • Dovolenka

Odmeniť sa za prácu

Plánovanie znižuje rizika. Aj keď úplne presne neviete ako na tom bude rozvoj vášho podnikania, dobre plánovanie pomôže sa pripraviť na rôzne situácie aspoň čiastočne. Vopred viete zistiť čo by mohlo byt prínosom a čo stratou a pripraviť si stratégie riešenia. Plánovanie zvyšuje efektivitu. Keď dobre plánujeme stratia sa tzv. hluché miesta, keď nepríde napr. objednaný klient a vy by ste nemali čo robiť. Ak plánujete, viete predpokladať, že sa aj toto stane a máte hneď inú pripravenú aktivitu, ktorú dokážete vykonávať a v čase keď ste ju mali robiť môžete prijať klienta ... Pri plánovaní je nutná integrácia, keď spájate svoje čiastkové ciele, tak aby sa dopĺňali a nie odporovali si. Opakom plánovania je improvizácia, ktorá je z času na čas super, ale ak je pravidelne prináša veľmi veľké rizika.

Cieľ podnikania

Váš cieľ by mal súvisieť s cieľovou skupinou. Mal by byť smart ( chytrý, múdry, konkrétny, merateľný, dosiahnuteľný), mal by byť zmysluplný aj pre vaše okolie.

Dobre definovaný cieľ

 • Staviť si výsledok - víziu napr. schudnúť , chcem auto
 • Skonkretizovať si ho, aby bol merateľný ( pri chudnutí koľko kg ? , aké auto , koľko peňazí atď.)
 • Dosiahnuteľný je ak aj stanovíme čas napr. do 6 mesiacov
 • Stanovenie plánu a stratégie na jeho dosiahnutie
 • Pozitívne formulovaný cieľ = dobrá motivácia
 • Zapojenie submodalit - vízia, audio, kinetík, logik - trvalé nadstavenie mysle
 • Súlad s hodnotami svojimi ale aj okolia
 • Súlad medzi viacerými cieľmi
 • Kontrola splnenia plánov a cesty k cieľu
 • ak je nesprávne naformulovaný cieľ a nedokážeme plniť plán, opäť začať odznova

Dobrý ciel je pozitívny , je v súlade s vnútornými hodnotami a zmysluplný aj pre okolie, tak ciel nás vie ťahať vpred. Je cítiť aj oporu od okolia ak je dobrý aj pre nich ... Ciel je motivácia a zmysluplnosť konania .. Dobrý ciel si vieme vizualizovať.

Zapojte svoje vedomie a aj podvedomie pri realizácii vášho cieľa:

 • Napíšte si cieľ
 • Ak sa dá rozdeľte ho na malé časti - podciele
 • Napíšte si kroky , postupy a všetko čo je nutné na dosiahnutie cieľa
 • Napíšte si to v čase - do diára
 • Teraz sa na svoj plán pozrite a napíšte si aj inú variantu ako dosiahnuť tento cieľ ak je možná
 • Ak nie je možná iná varianta , zamyslite sa ešte raz a skúste predsa napísať aj možnosť B a C
 • Aj toto dajte do časového horizontu
 • Vyberte si najlepšiu variantu a tu môžete začať napĺňať
 • Teraz si predstavte vo svojej mysli ako to bude vyzerať keď cieľ dosiahnete
 • K predstave pridajte príjemný zvuk a emóciu
 • Celé si to nakreslite na papier

Pre kontrolu dosiahnuteľnosti cieľa je výborná swot analýza slabých a silných stránok a uvedomenie si príležitosti a ohrození. 

Prajem vám úspešné podnikanie, realizovateľne a dobré ciele a veľa spokojných klientov a veľkú radosť a lásku k svojej práci.

Milada Ragasová