Karaniosakralna

Kraniosakralna terapia - workshop

23.8.2023 o 19:00 

- neinvazívna dotyková terapia , ktorá dokáže spustiť samoliečebné procesy v tele. Spúšťa sa pri nej akýsi ,, REŠTART " organizmu pomocou daných dotykov a následného uvoľňovania prúdenia mozgovomiešneho moku . Je vhodná nielen pri fyzických , ale aj psychických a emočných problémoch . Podstúpiť ju môžu bez problémov aj deti.

Lektor : Bc. Daša Hladiková - Kapičáková

Cena : nečlen: 5€ , člen APzdarma

ONLINE live 

OBJEDNÁVKA :


kraniosakralna