Ako vniesť do poradenstva viac intuície. 

24.3.2022 o 19:00 hod. 

Online 

 budeme sa venovať témam : 
  • keď už hlava v procese poradenstva nestačí 
  • ako pristupovať k vlastnej intuícii 
  • ku akým klientom pristupovať viac intuične 
  • prakticé cvičenia 

Lektor : Mgr. Sandra Kos Dzian

Cena : nečlen: 12 €, člen : zdarma

Miesto konania: Malacky


Prihlásiť /registrovať sa môžete e-mailom asociaciaapvo@gmail.com, telefonicky na +421 905 520 365, alebo vyplnením registračného formulára.